• Instagram

קבל הצעה

  • dor-3d

הדמיה למרכז תירותי בצפון

זוהי הדמיה שנעשית בעיקר למבנים כדי לקבל התרשמות חיצונית או פנימית לגבי הבנייה של המבנה עוד בטרם התחילה הבנייה. הדמיות אדריכליות נחוצות בעיקר לאדריכלים אך גם ליזמים כדי להראות אותם ללקוחות למטרות מכירה. הדמיות אדריכלית לא תמיד ישקפו את המציאות בשטח, שכן בין אם היא לצורך מכירה ובין אם לצורך התרשמות כללית, ייתכנו שינויים ולפעמים אף משמעותיים בין ההדמיה לבין המבנה הכללי בפועל.


6 צפיות0 תגובות

תמחיר ודוגמאות